Atlas Link Inc

Test chẩn đoán nhanh Viêm gan C (HCV) Phát hiện định tính kháng thể kháng virus Viêm gan C (Hepatitis C Virus). Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân - FOB One Step Fecal Occult Blood Test - là xét nghiệm nhanh định tính phát hiện được máu ẩn trong phân. Dễ sử dụng, nhanh chóng, sạch sẽ và an toàn khỏi bị nhiễm trùng

Test chẩn đoán nhanh Viêm gan C (HCV) Phát hiện định tính kháng thể kháng virus Viêm gan C (Hepatitis C Virus). Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân – FOB One Step Fecal Occult Blood Test – là xét nghiệm nhanh định tính phát hiện được máu ẩn trong phân. Dễ sử dụng, nhanh chóng, sạch sẽ và an toàn khỏi bị nhiễm trùng.