DANH MỤC TEST NHANH (Rapid Test)

Giá: Liên hệ

  • Mô tả

Mô tả

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Tên hàng hóa Hãng sản xuất ĐVT Qui cách
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VIRUS VIÊM GAN B
HBsAg Strip 3mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HBsAg Strip 5mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HBsAg Strip ( 3.5mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
HBsAg Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HBsAg Strip ( 4 mm ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HBsAg Strip SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100test/hộp
HBsAg Device SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 30 test/hộp
HBsAb Strip (4 mm ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HBsAb Strip ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HBsAb Strip (4 mm ) FASTEP/ HEALGEN – Mỹ Test 50 test/hộp
HBeAg Cassette FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HBeAb Cassette FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HBcAb   FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HBeAg  Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
HBeAb   Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
HBcAb   Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN C
HCV Strip  ( 4 mm ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HCV Cassette ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HCV Strip  ( 4 mm ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HCV Strip ( 3.5 mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
HCV Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HCV Strip Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
HCV Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
HCV Device SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VIRUS SỐT XUẤT HUYẾT
Dengue NS1 Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
Dengue IgG/IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
Dengue Duo (Ag-IgG/IgM)
(Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM, kháng nguyên Dengue (NS1) virus sốt xuất huyết)
SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 10 test/hộp
Dengue NS1 Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Dengue IgG/IgM Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIÊM LOÉT DẠ DÀY CHỦNG H.Pylori
HPylori Ab Cassette ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HPylori Ab Strip 4mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HPylori Ab Cassette Serocheck – Mỹ Test 25 test/hộp
HPylori Ab Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HPylori Ab Cassette FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HPylori Ab Strip 4 mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HPylori Ab Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN VIÊM LOÉT DẠ DÀY CHỦNG H.Pylori
Hpylory Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS  HIV 1/2
HIV Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
HIV Determine ABBOTT (ALERE – Mỹ) – Nhật Test 100 test/bịch
HIV Strip ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HIV Cassette ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HIV Strip 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HIV Cassette FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HIV Strip Healgen -Mỹ Test 50 test/hộp
HIV Cassette Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN A
HAV IgM Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HAV IgM Cassette FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HAV IgM Cassette Serocheck -Mỹ Test 25 test/hộp
HAV IgG/IgM Device SD Bioline Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN E
HEV IgM Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
HPV Serocheck -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ GIANG MAI
Syphilis Strip Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
Syphilis Cassette Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Syphilis Strip FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
Syphilis Strip ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Syphilis Cassette ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN MÁU ẨN TRONG PHÂN NGƯỜI
FOB Atlas Link – Mỹ Test 25 test/hộp
FOB ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN Chlamydia
Chlamydia (Cassette) Healgen -Mỹ Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN NHỒI MÁU CƠ TIM
Troponin I Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Troponin I ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ LAO
TB IgG/IgM Combo Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TB IgG/IgM FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VÀ PHÂN BIỆT  KHÁNG NGUYÊN SỐT RÉT CHỦNG Pf/Pv -Pf/Pan
Malaria Pf/Pv Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 10 test/hộp
Malaria Pf/Pv Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Malaria Pf/Pan Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN  KHÁNG NGUYÊN VIRUS CÚM A/B
Influenza A/B Rapid Test
(Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B bao gồm cả H1N1/H5N1)
BGT Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN  KHÁNG NGUYÊN LIÊN CẦU KHUẨN A
Strep A Atlas Link – Mỹ Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN
Morphine/Heroin 3mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Morphine/Heroin 5mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
MET strip (Methamphetamine) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
AMP strip (Amphetamine ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
THC strip (Bồ đà/ cần sa ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-MDMA)
ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
Morphine 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
MET strip (Methamphetamine) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
AMP strip (Amphetamine ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
THC strip (Bồ đà/ cần sa ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-MDMA)
FASTEP – Mỹ Test 25 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-AMP)
FASTEP – Mỹ Test 25 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – AMP-MDMA)
Tân Á – Việt Nam Test 1 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH UNG THƯ
AFP Cassette Fortress -Anh Test 20 test/hộp
CEA Cassette Fortress -Anh Test 20 test/hộp
PSA Cassette Fortress -Anh Test 20 test/hộp
AFP 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
CEA 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
PSA 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
AFP 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
CEA 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
PSA 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH TAY – CHÂN – MIỆNG
EV71 IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH RUBELLA
RUBELLA IgG/IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN VIRUS ROTA
ROTAVIRUS Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 20 test/hộp
ROTAVIRUS Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 25 test/hộp
ROTAVIRUS Ag ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VÀ PHÂN BIỆT KHÁNG NGUYÊN VIRUS Rota/Adeno)
Rota/Adeno Ag Atlas Link  – Mỹ Test 20 test/hộp
Rota/Adeno Ag ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.