DANH MỤC TEST NHANH (Rapid Test) – USA

Giá: Liên hệ

  • Mô tả

Mô tả

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Tên hàng hóa Hãng sản xuất ĐVT Qui cách
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VIRUS VIÊM GAN B
HBsAg 3mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HBsAg 5mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HBsAg que ( 3.5mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
HbsAg khay Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HbsAg que ( 4 mm ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HbsAg khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HbsAg Multil SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
HbsAb que (4 mm ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HbsAb  khay ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HbsAb que (4 mm ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HBeAg  khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HbeAb  khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HbcAb  khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HBeAg khay Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
HbeAb  khay Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
HbcAb  khay Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN C
HCV que  ( 4 mm ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HCV  khay ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HCV que  ( 4 mm ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HCV que  ( 3.5 mm ) Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
HCV khay Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HCV que Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
HCV Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
HCV Device SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VIRUS SỐT XUẤT HUYẾT
Dengue NS1 Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
Dengue IgG/IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
Dengue Duo (Ag-IgG/IgM)
(Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM, kháng nguyên Dengue (NS1) virus sốt xuất huyết)
SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 10 test/hộp
Dengue NS1 Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Dengue IgG/IgM Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Dengue Duo (Ag-IgG/IgM)
(Test thử nhanh phát hiện và phân biệt kháng thể IgG/IgM, kháng nguyên Dengue (NS1) virus sốt xuất huyết)
Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Dengue Duo (IgG/IgM-CHIK IgM)
(Test thử nhanh phát hiện phân biệt kháng thể IgG/IgM Dengue và kháng thể IgM Chikungunya) virus sốt xuất huyết)
Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Dengue IgG/IgM FASTEP – Mỹ Test 35 test/hộp
Dengue NS1 Ag Chemux Bios – Mỹ test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIÊM LOÉT DẠ DÀY CHỦNG H.Pylori
Hpylory Ab khay ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
Hpylory Ab que 4mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Hpylory Ab khay Serocheck – Mỹ Test 25 test/hộp
Hpylory Ab khay Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Hpylory Ab khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
Hpylory Ab que 4 mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
Hpylory Ab Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN VIÊM LOÉT DẠ DÀY CHỦNG H.Pylori
Hpylory Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS  HIV 1/2
HIV Multi SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 100 test/hộp
HIV Dertermine ABBOTT (ALERE – Mỹ) – Nhật Test 100 test/bịch
HIV que ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
HIV khay ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
HIV que 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
HIV  khay FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HIV que Healgen -Mỹ Test 50 test/hộp
HIV  khay Healgen -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN A
HAV IgM Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
HAV IgM FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
HAV IgM Serocheck -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ VIRUS VIÊM GAN E
HEV IgM Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
HPV Serocheck -Mỹ Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ GIANG MAI
Syphilis que Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 50 test/hộp
Syphilis  khay Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Syphilis que FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
Syphilis que ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Syphilis  khay ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 40 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN MÁU ẨN TRONG PHÂN NGƯỜI
FOB Atlas Link – Mỹ Test 25 test/hộp
FOB ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
TEST XÉT NGHIỆM PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN Chlamydia
Chlamydia (Khay) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 20 test/hộp
Chlamydia (Khay) FASTEP – Mỹ Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN NHỒI MÁU CƠ TIM
Troponin I Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Troponin I ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ LAO
TB IgG/IgM Combo Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TB IgG/IgM FASTEP – Mỹ Test 40 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VÀ PHÂN BIỆT  KHÁNG NGUYÊN SỐT RÉT CHỦNG Pf/Pv -Pf/Pan
Malaria Pf/Pv Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 10 test/hộp
Malaria Pf/Pv Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
Malaria Pf/Pan Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 30 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN  KHÁNG NGUYÊN VIRUS CÚM A/B
Influenza A/B Rapid Test
(Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B bao gồm cả H1N1/H5N1)
BGT Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN  KHÁNG NGUYÊN LIÊN CẦU KHUẨN A
Strep A Atlas Link – Mỹ Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN
Morphine/Heroin 3mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Morphine/Heroin 5mm ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
MET strip (Methamphetamine) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
AMP strip (Amphetamine ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
THC strip (Bồ đà/ cần sa ) ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 50 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-MDMA)
ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
Morphine 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
MET strip (Methamphetamine) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
AMP strip (Amphetamine ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
THC strip (Bồ đà/ cần sa ) FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-MDMA)
FASTEP – Mỹ Test 25 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – MET-AMP)
FASTEP – Mỹ Test 25 test/hộp
Multi 4 Drug
( Morphine – THC – AMP-MDMA)
Tân Á – Việt Nam Test 1 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH UNG THƯ
AFP khay Fortress -Anh Test 20 test/hộp
CEA khay Fortress -Anh Test 20 test/hộp
PSA khay Fortress -Anh Test 20 test/hộp
AFP 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
CEA 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
PSA 3mm Serocheck -Mỹ Test 100 test/hộp
AFP 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
CEA 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
PSA 4mm FASTEP – Mỹ Test 50 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH TAY – CHÂN – MIỆNG
EV71 IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH RUBELLA
RUBELLA IgG/IgM SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN KHÁNG NGUYÊN VIRUS ROTA
ROTAVIRUS Ag SD (ALERE – Mỹ) – Hàn Quốc Test 20 test/hộp
ROTAVIRUS Ag Onsite CTK Biotech – Mỹ Test 25 test/hộp
ROTAVIRUS Ag ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN VÀ PHÂN BIỆT KHÁNG NGUYÊN VIRUS Rota/Adeno)
Rota/Adeno Ag Atlas Link  – Mỹ Test 20 test/hộp
Rota/Adeno Ag ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 25 test/hộp
TEST THỬ NHANH BÁN ĐỊNH LƯỢNG PHÁT HIỆN Protein Phản Ứng C (CRP)
CRP C-Reactive Protein Semi-Quantitative Rapid Test Device ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 20 test/hộp
TEST THỬ NHANH PHÁT HIỆN BỆNH LẬU
Gonorrhea ABON (ALERE – Mỹ) -Trung Quốc Test 20 test/hộp

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.